اخبار برگزیده

حاج سیدرضای عزیز


با حاج آقابابایی رفتیم عیادت حاج اقا سیدرضا امام جمعه موقت زنجان.سید گرامی حدود دوماه است که مصدوم و بستری هست.بیش از سی سال است که امام جماعت مسجد سیدالشهدا امجدیه زنجان هستند.ظاهرا سه وعده نماز جماعت روزانه را به صورت منظم می رفتند.امام جماعت مسجد بودن کاریست به غایت سخت و دشوار.که عدم حضور امام جماعت در یک وعده نماز،غیر قابل پذیرش از سوی مامومین است!!!

29آذر1396


حاج سیدرضای عزیز

حاج سیدرضای عزیز

حاج سیدرضای عزیز

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها