اخبار برگزیده

حاشیه ای بر چادرهای پناه استاد صفوی

در پی مطلب کوتاه استاد صفوی با موضوع چادرهای پناه و تفاسیر مختلفی که ازآن چند جمله شد این مطلب را هم من به ایشان ارسال کردم

 

سلام و خداقوّت !
متن چند خطّی  ! دعوت به کمک برای زلزله زده ها، متن های متعددی را به دنبال خود آورد و نظرگاه ها ، بیش از خودمتن،به حواشی و تفاسیر ارائه شده دوستان معطوف شد.ظاهرا نگارنده مطلب هم گمان نمی کرد به این مقدار بازتاب و برداشتهای متنوع داشته باشد
جملات و متن ها نوعا با روحیات و زمینه های روحی روانی نویسنده ها عجین می شوند و کلمات و تعابیر ، صرف نظر از معانی نهفته در خود،از زیست فکری و دغدغه های نویسندگان پرده برمی دارند.در نتیجه آنهایی که با دنیای فکری و اندیشه های نویسنده آشنا باشند ، بهتر از دیگران، بار معنایی لغات نوشته را درک می کنند و نوشتار را مورد مداقّه قرار می دهند. و البته پیش داوری  ها و های ذهنی مخاطب هم در نوع برداشت از مطالب یک نویسنده موثر می باشد.
آنهایی که بافضای فکری روحی نویسنده کانال آشنا هستند براین موضوع  صحّه می گذارند که ایشان وضع موجود را ایده آل و کافی نمی دانند و بنابر آرمان های اصیل انقلاب و دین ، نقد سازنده را برای پی ریزی و ایجاد وضع مطلوب لازم می دانند.
به نظرم نوشته فوق ، در کنار دعوت به کمک به زلزله زده ها با زبانی ادبی و آهنگین و اندکی گزنده در پی کاریکاتوری و  نامتعادل است البته شما بخوانید مسلمان نامتعادل!اسلامی که عمل دینی را فقط در بخشی از عبادات و احکام مصطلح خلاصه کرده و مشکلات و مصائب  مردم را به حال خود رها کرده و  آلام و دردهای محسوس انسان ها را منطقه الفراغ ذهن خود می پندارد! نوشته فوق در صدد نقد مسئولان و متولّیان و اندیشه هایی ست که بی چادریزن را تاب نمی آورد ولی از کنار بی چادری خانواده ها به راحتی عبور می کند.
افکاری که تذکر و دغدغه برای چادر و حجاب را برخود لازم و اجب می داند ولی در مواجهه با مشکلات اجتماعی و معیشتی و سیاسی دم فرو می بندد و بندگان خدا را به خدایشان حواله می دهد!
باری به هر حال ،من نوشته را ازجنس آسیب شناسی درون گفتمانی می فهمم و در متن و فحوای کلام، دعوت به تعادل و کل نگری و اسلام ناب را می بینم .و همدلانه با اندیشه های متفکرینی همچون شهید بهشتی  براین باورم که برای پویایی بیشتر انقلاب  و دینداری ، تلخی برخورد صادقانه بهتر و شیرین تر است از برخورد منافقانه!


حاشیه ای بر چادرهای پناه استاد صفوی

حاشیه ای بر چادرهای پناه استاد صفوی

حاشیه ای بر چادرهای پناه استاد صفوی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها